loading...
Facebookta paylaş

ALLAH'IN HAKKI NEDEN 3'TÜR - NEDEN HEP 3 SAYISI DİNİ AÇIDAN ÖNEMLİDİR


allahın hakkı neden 3 tür,neden allahın hakkın 3 deriz,allahın hakkı kaçtır,allahın hakkını neden 3 olarak deriz,3 sayısının önemi nedir,neden 3 kutsal sayıdır,3 sayısının kutsallığı nedendir,üç sayısı neden kutsal sayıdır,neden allahın hakkı üç deriz,allahın hakkı neden üçtür,allahın hakkına neden üç derler,üç sayısı her dinde kutsal mı,üç sayısı neden dinimizde önemli sayıdır,neden üç sayısı önemli sayıdır,ekmegi neden üç kere öper koyarız,neden her işte üç kere yap derizAllah'ın hakkı neden 3'tür?

İslam dininde, üç sayısının kutsallığına inanılır. Ekmek ve Kur'an-ı Kerim'i üç kez öperiz; "Allah'ın hakkı üçtür" deriz.
Hayatımızda iyi şeyler olacaksa, hep üç adımda gerçekleşeceğine inanırız.
Peki 3 sayısı neden bu kadar önemlidir?

'ÜÇ'ÜN ANLAMI:
Üç; Maddenin kapsadığı üçlü öğeleri temsil eder. Mesela üç boyut ya da ateş, su, hava gibi. Bu, hem erkekliği hem de bütün doğada tanrısal birliğin mutlak ve zorunlu olan varlığını (ruh, can ve bedeni) gösterir. Evreni temsil eden üçgen ise en çok kullanılan sembollerdendir.

KUTSAL ÜÇLEME
Hıristiyan inancında ise 'Baba-Oğul-Kutsal Ruh' üçlemesine rastlarız. Bu üçleme Mısır mitolojisinde ise 'İsis-Osiris-Horus' şeklindedir.
Eski veya semavi dinlerin çoğunda, 'üçün gücü'ne atıflar yapılmıştır.

İYİ, DOĞRU, GÜZEL
Ünlü filozof Platon'dan beri ideal; üç ana kavramla yani iyi, doğru ve güzelin bileşkesi olarak ele alınmıştır. Ayrıca, Platon'a göre insan vücudu üçe ayrılıyordu: Baş, göğüs, karın. Baş akıl, göğüs istem, karın haz veya arzuyu temsil ediyordu.

ÜÇ KEZ TEKRAR
"Para, para, para..."
Napolyon, hayatta en değerli gördüğü şeyi tam üç kez tekrarlıyor. Kurtuluş Savaşı'mız esnasında dile gelen 'Vatan-Millet-Sakarya' söylemi de önemli konuların 'üç' ile sınırlandırıldığını gösteriyor. 'At-avrat-silah' üçlemesinin ise, Türk geleneklerine özgü değerli üç şey olduğunu unutmamak lazım.

Hint felsefesinde tanrının üç yüzü var:
Yaratıcı-Brahma, Koruyucu-Vişnu ve Yok edici-Şiva... Tanrısal betimlemelerde, genelde üç ana öğeye vurgu yapılır. Bu vurgu, dinin kavranması ve yerleşmesinde oldukça etkilidir.


PEKİ 3’ÜN SIRRI NEDİR?
Sayısal öğrenmede 'üç'ün etkisi de konferanslarda fark edildi.
Örneğin; konferanslarda anlatılmak istenen konu genellikle üç ana başlık halinde sunulur.
Nedeni; sözlü anlatımlarda dinleyicilerin en çok 'üç' başlığı en iyi şekilde hatırlayabilmesidir.
Üç semavi din; Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik, kendilerine has sembollerle (hilal, kaç ve Davud'un yıldızı) inananların zihinlerinde yer etti. Bununla beraber sayılar da öğrenmeye ve kanıksamaya yardımcı oldu.
Her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayan Nümeroloji ise kafamızdaki soru işaretlerinin büyük bölümünü, sayılarla yok etmeye yardımcı oldu.

HER İKİ UCA EŞİT MESAFEDE
16. yüzyılın ünlü düşünürü, 'Sepmaine' şiirinde 'üç'ü şöyle betimlemiştir: "Teklerin en eskisi, Tanrı'ya yakışan sayı. Cennetin en sevgili sayısı ki, merkezindedir. Her iki uçtan da eşit uzaklıktadır Başı, ortası, sonu olan ilktir..."

Allah'ın hakkı neden 3'tür?
Kısacası 3 sayısı ilk tek sayıdır.Geometrik şekil meydana getiren ilk şekildir. Dünyanın 3 boyutluluğunu simgeler,mekansal olarak (uzunluk,yükseklik,genişlik) ve zamansal olarak (geçmiş,şimdi,gelecek) Hıristiyanlar için 3,üçleme dinsel anlayışı için önemlidir.
İslami gizemcilere göre,insanların yolu da 3 türdür;şeriat,tarikat,hakikat. Ve nefis de 3 derecelidir(kötülüğü emreden,kendini suçlayan,huzur içinde olan)3'ler,7'ler,40'lar anlayışı da yücelik mertebelerini işaret eden rakamlardır.


Kaynak-haber.mynet.com
Konu Hakkında YORUM Yapabilirsiniz...
Görüş ve Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz...

Kategori: , , , , , ,

0 yorum

loading...