loading...
Facebookta paylaş

Asgari Ücrete Düzenleme...Askeri Ücrette Sürpriz Gelişme...Askeri Ücret Artacak Mı...


Asgari ücrette sevindirici karar!

Asgari Ücrette Uzlaşma Sağlandı...

Yeni anayasa kapsamında yapılacak düzenlemeile asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulacak, asgari ücretten vergi alınmayacak.

Yeni anayasada çalışma yaşamını ilgilendiren önemli düzenlemelerde uzlaşma sağlandı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindekiYazım Komisyonu, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen başkanlığında toplanarak, ''Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı'', ''Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı'', ''Vatandaşlık', ''Seçme, Seçilme ve Siyasi faaliyette Bulunma Hakkı'' maddelerini müzakere etti.
NELERİ KAPSIYOR?
''Çalışma, İş Güvenliği ve Adil Ücret Hakkı'' başlıklı maddede varılan uzlaşmaya göre, herkes, çalışma, iş güvenliği, insan onur ve haysiyetine uygun bir hayat sürmesini sağlayacak ölçüde adil ücret hakkına sahip olacak. Hiç kimse, yaşına ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacak.Çalışan kadın ve erkekler için eşit işe eşit ücret ilkesi esas alınacak.

KADINLAR VE ENGELLİLERE YÖNELİK KORUYUCU KANUNLAR
Çalışanlar dinlenme, yıllık izin, hafta ve bayram tatili hakları ile iş koşullarının ve çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi sürecine katılma hakkına sahip olacak. Hamileler, yeni doğum yapmış kadınlar ile küçükler, bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacak. Buna yönelik koruyucu kanunlar, kadınlar ve engellilerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımını zorlaştırıcı ya da geciktirici hükümler içeremeyecek.
İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan tazminatlar için primi kendisi tarafından ödenen sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunda olacak. Devlet, işverenlerin çocuk bakım hizmetleri sağlamasını teşvik edecek.

Yazım Komisyonu, maddeye, ''Küçüklerin, yaşlarına uygun olmayan, güvenliklerine, sağlıklarına veya fiziksel, ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar verecek veya eğitimlerini engelleyecek her türlü işte çalıştırılmaları yasaktır'' ifadesinin gerekçede yer verilmesini uygun görüldü.

Kategori: , , , , , , , ,

0 yorum

loading...